Проект за работа с децата от III група през учебната 2013/2014 год.

 

Учителки:г-жа Манчева и г-жа Стоилова

 

Тема:

Всяко дете е неповторимо

Цел:

Развитие на детската личност в индивидуален и възрастов план

Задачи:

    1.Затвърдяване и усъвършенстване на уменията за самообслужване и културно-хигиенни навици.

    2.Следването на индивидуален темп на развитие на детето и последователно усложняване на програмното съдържание да доведат до по-ефективното му усвояване.

    3.Овладяване на социално-приемливи норми на поведение в къщи и на обществени места.Откриване на варианти за осъществяване на трайни връзки в детската общност и при контактите с възрастните.

    4.Развитие на детския езиков и речев опит и разширяване на комуникативните компетенции във всекидневното общуване на децата.

    5.Постепенно усложняване на съдържанието и обема на извършваните от детето изпълнителски действия, предполагащи преход от овладяване на действия по образец(подражателни) към овладяване на действия с по-висока степен на обобщеност.

    6.Формиране на положително отношение към природата от позицията на съхраняването и опазването й, както и стимулиране на положителни емоции и споделена отговорност.

    7.Формиране на умения за организиране на предметно-игровата среда, съобразно пресъздаваните сюжети и перспективите за тяхното развитие.