Растат те здрави и щастливи

в този дом чудесен!

Ще станат умни, работливи!

На мама и на тате – радостта,

а на госпожите – гордостта!

 

        В ОДЗ “Синчец” се стремим да задоволим нарастващите потребности от качествено образование и възпитание на децата и да осигурим подходящи условия за нормалното им физическо и психическо развитие.

        Формираме здравна култура, култура на хранене и хигиенно поведение като условие за здраве и благополучие на подрастващите.

        Изграждаме у децата разбиране за основните ценности – любов и уважение към другите, взаимопомощ и стремеж към усъвършенстване, за да могат децата:

  • Да се възпитават в любов и уважение към себе си и към другите.

  • Да се научат на самодисциплина и отговорност, които ще им позволят да станат пълноценни членове на обществото

  • Да развиват естественото си желание за самостоятелност и доброто самочувствие.

        Хората, които се грижат за Вашите деца са екип от учители и помощник- възпитатели, с качества, умения  и желание за работа с малки деца.

В ОДЗ "Синчец" - с. Първомай има

6 градински и 1 яслена група.

Има и 3 филиала:

с. Кавракирово - 1 градинска и 1 яслена група;

с. Долна Рибница - 1 смесена група;

с. Струмешница - 1 смесена група.

 

Директор на ОДЗ "Синчец" е г-жа Любка Чапова.

Blogger Widgets