Катеричка рунтавелка


Катеречка рунтавелка
със опашцица къделка.
Цял ден тича и не спира,
цял ден лешници събира,
та когато дойде зима,
тя храница да си има.

Нова кукла 

Купиха ми нова кукла
с мигащи очички
панделчици две й вързах
в русите косички

Тихичко ще й прошепна,
както шепне мама,
по-красива ,кукло моя,
нийде няма,няма.

Чук-чук, яйчице

 

Чук-чук, яйчице,
Имаш ли си сърчице?
Знаеш ли какво е то
Нови дрешки и палто?

Чук-чук, яйчице,
Имаш ли си сърчице?
да му кажеш, нека знай,
че днес цял ден се играй,

Чук-чук, яйчице,
Имаш ли си сърчице?
чуло ли си блага вест
Бог Исус възкръсна днес !

Великден


Зайо Байо, я ела 
с твойта шарена кола, 
дай червено яйчице, 
дръж със двете си ръце, 
да се чукнем, та да знам 
кой от нас е по-голям!