Звездичка - балеринка

     

Звездичка се върти

и мило се усмихва -

край другите лети

и сцената притихва...

 

Звездичката лети

като светулка мига:

"При мен за малко спри

усмивката ми стига..."

 

Вълшебната звезда

е мойта балеринка

пантофки й избрах

с кристали и снежинки....

 

- Аз идвам - рече тя,

пантофките ми светят.

Подаде ми ръка -

звездички бяхме двете...

*   *   *   *   *   *   *

Трепкай, трепкай във нощта

 

Трепкай, трепкай във нощта,

моя мъничка звезда!

Тъй високо си над нас,

по-сияйна от елмаз.

Трепкай, трепкай във нощта,

моя мъничка звезда!

 

Грее слънцето в разкош,

но се скрива всяка нощ

и тогава ти сама

светиш в синята тъма.

Трепкай, трепкай във нощта,

моя мъничка звезда!

 

Тез, които са на път,

мълком ти благодарят,

че им сочиш накъде

пътя да поемат те.

Трепкай, трепкай във нощта,

моя мъничка звезда!

 

Във прозореца блестиш,

сякаш да ме поздравиш.

Аз не знам какво си ти,

ала моля те, свети!

Трепкай, трепкай във нощта,

моя мъничка звезда!